Algemene voorwaarden

 1. Begrippen:
  1. Wij, ons: huisartsverhalen.nl
  2. U, klant: de wederpartij van huisartsverhalen.nl
  3. De website: de door huisartsverhalen.nl gepubliceerde websites
 2. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Persoonsgegevens die de klant via de website aan verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, worden vastgelegd in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving wordt behandeld.
 4. Gegevens van de klant worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om bestellingen uit te voeren of op grond van een wettelijk voorschrift.
 5. Als een klant zich registreert op de website, kiest deze een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten van de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en de klant is zelf verantwoordelijk voor een veilig gebruik hiervan.
 6. Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk) niet juist zijn vermeld. De klant kan geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 7. Wij doen ons best om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website vrij is van virussen en andere malware, maar kunnen dat helaas niet garanderen.
 8. Wij streven ernaar een bestelling via de website binnen drie dagen via PostNL te leveren aan een Nederlands adres. Deze termijn is indicatief. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor leveringen die niet binnen deze termijn gebeuren.
 9. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten en dat deze conform de wettelijke waarborg beantwoorden aan uw verwachtingen. Retourneren van een bestelling kan altijd, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en met geheel intacte verpakking. Een formulier kunt u op de website vinden. De gedane betaling wordt hierna binnen 14 dagen op de door de klant gebruikte tegenrekening teruggestort. Eventuele verzendkosten van retournering komen voor rekening van de koper.
 10. Alle prijzen getoond op onze website zijn inclusief 21% BTW.
 11. Op alle overeenkomsten tussen ons en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Via de link hieronder kunnen de algemene voorwaarden ook worden gedownload.

Algemene voorwaarden
PDF – 30,4 KB 279 downloads